Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu Internetowego.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stworzyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają uniemożliwić udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i nieustannie weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w niżej wymieniony sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom nieupoważnionym, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma także możność do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich modyfikacjach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie strony internetowe funkcjonują niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób kontrolowane przez serwis poznaj-powietrze.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności jak również regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.